เส้นทางสายไหมสู่เมืองรอง เส้นทางที่ 5

“เส้นทางสายไหมสู่เมืองรอง” บอกต่อเรื่องราวและคุณค่าของผ้าไหมไทยสู่สาธารณชน พร้อมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเมืองรอง สุพรรณบุรี – ชัยนาท เข้ากับวัฒนธรรมการทอผ้าไหมของท้องถิ่น สร้างอาชีพให้กับชุมชน

pic1

สุพรรณบุรี แหล่งผลิตผ้าไหมชั้นดี ร่วมเรียนรู้วิธีการทำผ้าไหมด้นมือ ณ กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมืออู่ทอง (U-Thong Quilts) ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ที่นี่ มีผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือที่แปรรูปจากผ้าไหมและผ้าฝ้าย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ By Designer และ By Customer ซึ่งเป็นกลุ่มหัตถกรรมที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อ และช่างฝีมือที่เป็นสมาชิกในชุมชน ร่วมกันผลิตผ้าไหมด้วยความพิถีพิถันประณีต และใส่ใจในทุกผลิตภัณฑ์ จนก่อเกิดเป็นลวดลายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และ เป็นแหล่งจำหน่ายผ้าไหมสำคัญส่งออกสู่ตลาดทั้งไทยและต่างประเทศ

pic1
pic1
pic1
pic1

กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งแสม ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี แหล่งผลิตผ้าไหมขึ้นชื่ออีกหนึ่งแห่งของ สุพรรณบุรี ที่นี่มีการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ 2 ตะกอ (หางกระรอก) เป็นผ้าทอมือของชุมชนบ้านทุ่งแสมที่มีความอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น โดยใช้วัตถุดิบที่มีในชุมชน เริ่มจากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม และการทอ อันมีลวดลายงดงามทั้งลวดลายโบราณดั้งเดิม และที่นำมาประยุกต์ใหม่พัฒนาต่อยอดมาเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่กลายเป็นอาชีพหลักของชุมชนยาวนานกว่า 40 ปี

pic1
pic1
pic1

นอกจาก ได้เรียนรู้เรื่องราวของแหล่งผลิตผ้าไหมของ สุพรรณบุรี แล้ว ยังสามารถเชื่อมโยงไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เช่น บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ, ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย(นาเฮียใช้), พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ เป็นต้น

pic1
pic1
pic1
pic1

ชัยนาท แหล่งผ้าไหมของดี 9 กลุ่ม ของ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมการทอผ้าพื้นเมือง ลาวเวียงบ้านเนินขาม ชมกระบวนการทำผ้าไหม และ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ่านการสาธิตในทุกขั้นตอน ซึ่งล้วนมีความสวยงามประณีตและมีอัตลักษณ์ของผ้าไหมที่แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม เช่น ผ้าไหมยกดอกลายช่อใบมะขาม, ผ้าไหมผ้าซิ่นตีนจกยกดอก, เสื้อจุบหม้อ, ผ้าไหมมัดหมี่ลายหางกระรอก เป็นต้น

pic1
pic1
pic1
pic1
pic1
pic1

ทั้งนี้ ชัยนาท ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ อันเป็นเส้นทางสายไหมสู่เมืองรอง เช่น วัดมหาธาตุ ชุมชนเก่าสรรพยา เป็นต้น

pic1
pic1
pic1

“เส้นทางสายไหมสู่เมืองรอง” ร่วมยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสู่แหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง และ ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่หันมาสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลิตผ้าไหมไทยสู่สาธารณชนสืบไป

pic1
 
 
 
 
 
 
 

บทความ