บทความผ้าไหม ภาคเหนือของไทย

หัวข้อ ผ้าซิ่นไหมคำอายุ 120 ปี

ภาคเหนือของประเทศไทย มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องการทอผ้ามาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะผ้าไหมซึ่งเลื่องชื่อเรื่องความงดงามและประณีต ปัจจัยที่ส่งให้ผ้าไหมทางภาคเหนือมีความงดงามมาจากภูมิประเทศและภูมิอากาศซึ่งเหมาะสำหรับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม อีกทั้งยังเป็นดินแดนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และมีวัฒนธรรมการทอผ้า อันเป็นเอกลักษณ์และสืบทอดเป็นมรดกส่งต่อให้กับลูกหลาน ทำให้เราได้เห็นผ้าไหมสวยๆ ลวดลายแปลกตามากมาย

สำหรับผ้าไหมโบราณที่มีชื่อเสียงมากในภาคเหนือมีอยู่หลายผืน แต่ที่โด่งดังมากที่สุด คือ ผ้าซิ่นไหมคำอายุกว่า 120 ปี ผ้าซิ่นไหมคำเป็นผ้าที่ใช้ในคุ้มหลวง ราชสำนักเชียงตุง เป็นของสตรีล้านนาชั้นสูงอันล้ำค่า โดยพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสบันงา จังหวัดเชียงใหม่ มีสะสมไว้ถึง 5 ผืน นับเป็นผ้าซิ่นหายากมีมูลค่าสูง มีความสวยงามที่โดดเด่นและเป็นที่หมายปองของนักสะสมผ้าโบราณมากมาย

เมืองเชียงตุงเป็นเมืองการค้าระหว่างล้านนา จีน พม่า ทำให้ผ้าซิ่นไหมคำได้รับเอาวัฒนธรรมของชาติต่างๆ มาผสมผสานผ่านเส้นไหมทุกเส้นได้อย่างลงตัว โดยตัวซิ่นจะทอยกมุกด้วยไหมคำ คือการนำทองคำมารีดเป็นเส้นแบนยาว แล้วนำมาตีเกลียวกับเส้นใยฝ้าย จากนั้นนำมาทอต่อกับส่วนล่างของซิ่นด้วยกำมะหยี่สีเขียว ซึ่งนำเข้ามาจากประเทศอังกฤษในยุคอาณานิคม ด้านบนของตีนซิ่นจะปักลายดอกสบันงาหรือเรียกว่าดอกกระดังงา ด้วยเส้นดิ้นทองคำที่มีค่า ส่วนล่างสุดของซิ่นจะติดด้วยแถบไหมของจีน

 
 
 
 
 
 
 

บทความ