บทความผ้าไหม

ชาติพันธุ์กับผ้าไหม...อัตลักษณ์ของชุมชนสู่ผลิตภัณฑ์ OTOP

ผ้าไหมไทยถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของประเทศไทยอันสวยงาม ความละเอียดอ่อน ความนุ่มนวลสามารถบ่งบอกได้ถึงอุปนิสัยของคนไทยได้เป็นอย่างดี ความเหลื่อมเงาของผ้าไหมที่มาจากธรรมชาติ และความมีอัลักษณ์สร้างความภูมิฐานให้กับผู้ที่สวมใส่
ผ้าไหมไทยทอมือ เป็นอัตลักษณ์ที่บอกเล่าถึงความเป็นมาและวิถีชีวิตของผู้คนแต่ละพื้นถิ่น ผ่านภูมิปัญญาการออกแบบลวดลาย สีสัน และการผสมผสานการทอด้วยความชำนาญที่ชาวบ้านแต่ละชุมชนได้สืบทอดและส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เช่น ผ้าไหมบุรีรัมย์, ผ้าซิ่นตีนแดงยกลูกแก้ว 4 ตะกอ เป็นผ้าไหมมัดหมี่ที่มีหัวซิ่นและตีนซิ่นเป็นสีแดงสด ทำจากเส้นไหมคุณภาพดีมีสีสันและลวดลายสวยงาม ทันสมัย ผสมผสานลายแบบดั้งเดิมไว้อย่างลงตัว และผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวภูไทดำ, ผ้าแต้มตะกอ จ.อุทัยธานี และผ้ายกเมืองนคร จ.นครศรีธรรมราช มีจุดเด่นในการนำเส้นทองมาทอในผืนผ้า เป็นต้น

ฝีมือการทอผ้าไหมของคนไทยมีความวิจิตรบรรจง และมีมูลค่าสูง แต่ผู้ผลิตขาดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการนำนวัตกรรมมาช่วยเพิ่มมูลค่า จึงทำให้ผ้าไหมไทยยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าที่ควร และยังไม่สามารถขยายฐานลูกค้าได้ครอบคลุมทั่วทุกกลุ่ม

ภาครัฐได้ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมอย่างจริงจังภายใต้โครงการ "ยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสู่แหล่งท่องเที่ยว" ด้วยการยกระดับผ้าไหมไทยให้เป็นที่รู้จัก พร้อมบอกเล่าเรื่องราว (Story Telling) เพื่อนำเสนอคุณค่าและความเป็นมาจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค ผ่านการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร และกระตุ้นการบริโภคผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น

การปรับภาพลักษณ์ใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยในครั้งนี้ นอกจากจะทำให้ผ้าไหมไทยเป็นที่รู้จักและเห็นถึงความสวยงามที่มากขึ้นแล้ว ยังทำให้ผ้าไหมไทยคงอยู่อย่างถาวรและคงความเป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นไว้ตราบนานเท่านาน

ขอบคุณข้อมูล : https://gnews.apps.go.th/news?news=40486f

 
 
 
 
 
 
 

บทความ